Recommend

國姓爺之旅

開台英雄鄭成功,驅逐荷蘭收復台灣,被尊為「開台聖王」。
讓我們透過這個行程來一睹國姓爺的英姿吧!

建議行程:
赤崁樓 → 鄭氏家廟 → 延平郡王祠 → 原台南州廳-台灣文學館 → (鹿耳門鎮門宮)

景點介紹:赤崁樓
1652年為荷蘭人所建,初稱為「普羅民遮城」,為行政商業中心。建築為三座略為方形的台座相接而成,1886年改建成飛簷紅瓦,有文昌閣、海神廟和蓬壺書院等,自創建之初迄今三百多年來,樓房之增修次數頗多,然其於台南市所扮演之角色,卻一直是十分重要。

 


鄭氏家廟
創建於明永曆十七年(西元1663年),位在當時的承天府寧南坊的鄭氏家廟,原是鄭經所建,用以奉祀延平郡王鄭成功的專祠。清領時期,為顧及隱晦,改稱鄭氏家廟,又名昭格堂,成為鄭氏開臺第一座家廟。
廊寬闊的正殿,中央供奉延平郡王鄭成功,龕壁上原用繪像,鄭氏海內外宗親懷祖,特由延平郡王祠奉迎塑像供於廟內。龕上懸匾,題:「三圭世錫」為乾隆辛卯陽目穀旦,由石井四世祖鄭汶成所立。鄭成功塑像左側供奉著唐、宋鄭氏列祖先賢逸土神位;右側主祀:「明招討大將軍延平郡王大木鄭公暨配夫人董氏神位」,「清處士克磯鄭公暨毗孺人淑慎蔡氏神位」,「清逸叟哲士鄭公暨毗孺人端慈蔡氏神位」。殿內陳設肅穆端莊,案桌上臺燭生輝,香姻遼繞,依稀地傳達著楹聯上深刻的書意:「昭毅無雙,開疆復土承天績;格思靡既,迪後光前擘海祠。」不僅是鄭氏開臺的寫照,更是族人光宗耀祖的表現。

 


延平郡王祠
明永曆十五年(1661)國姓爺鄭成功來台驅荷成功,隔年國姓爺鄭成功去世後,府城居民為感念鄭氏來台驅荷、開疆拓土的功績與精神,便在今延平郡王祠之處立廟奉祀國姓爺,爾後因顧慮清政府,而不敢光明正大奉祀國姓爺,而以「開山王廟」稱呼

延平郡王祠中珍貴文物豐富,尤其為數眾多的清領時期楹聯,包括原廟創建者沈葆楨手書,筆力雄渾、意義雋永,仍極具歷史價值。位於祠旁的「民族文物館」收藏著許多台南文物:1樓主要陳列史前文物,說明台灣與中國的地緣關係,及先民生活的演進過程。

 


台灣文學館(原台南州廳)

國立台灣文學館最初是日治時期之「臺南州廳」,轄臺南州(包括今雲林、嘉義、臺南)地區之行政中心(以面向圓環為主出入口),另外「臺南市役所」(日治時期之台南市政府)共同在此辦公(以面向南門路為主出入口)。臺南市政府於1997年10月1日遷至安平區,原址配合「古蹟再利用」,行政院文化建設委員會於1997年8月正式成立文資中心籌備處,同時負責國家台灣文學館與國立文化資產保存研究中心之籌設工作,最後擇定今址,並隨即展開古蹟修護與新建。2002年底完工,2003年10月17日正式開館營運,借調國立成功大學歷史學系的台灣文學史教授林瑞明出任開放後第1位館長。